Wetenschappelijk onderzoek

Praten over grensoverschrijdend / ongepast gedrag?

Had u in de jaren 1950-1980 weet van grensoverschrijdend gedrag (verbaal, fysiek, seksueel) van volwassenen tegenover minderjarigen in een katholieke omgeving (scholen, internaten, parochies,…) in Vlaanderen?

Graag gaat Leen Deflem, doctoraatsstudente KU Leuven, hierover met u in gesprek in het kader van haar onderzoek.

Doel onderzoek: Leen wil onderzoeken hoe mensen denken en hebben gedacht over grensoverschrijdend gedrag dat niet rechtsreeks henzelf, maar anderen overkomen is in Vlaamse katholieke contexten tijdens de jaren 1950-1980. Dit wil ze doen door mensen persoonlijk te interviewen. Aan het einde van haar onderzoek wil ze de bekomen onderzoeksresultaten verwerken in (educatief) preventiemateriaal.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek:

  • Leen is op zoek naar mannen en vrouwen die in de jaren 1950 en 1980 wisten van grensoverschrijdend gedrag van volwassenen tegenover minderjarigen, dat niet rechtstreeks henzelf betrof, in een katholieke Vlaamse omgeving.
  • Een deelname aan dit onderzoek houdt één individueel interview in met Leen over de persoonlijke ervaringen en gevoelens van de participant over dit onderwerp.
  • Het interview zal ongeveer een uur duren. De anonimiteit van iedere deelnemer, en de personen/plaatsen waar eventueel over gepraat wordt, zal steeds gegarandeerd worden.

 Geïnteresseerden kunnen altijd (vrijblijvend) contact opnemen met Leen via:

Meer informatie kan u terugvinden op de poster van dit onderzoek.