Onze werking

In onze folder vind je in een notendop wat onze werking inhoud. Wil je graag meer informatie, lees dan zeker hieronder verder.
Je kan de folder ook afdrukken om mee te geven aan anderen die de werking van de Commissie willen leren kennen.

Opdrachten

De Commissie heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap een aantal opdrachten gekregen wanneer er sprake is van misbruik, geweld en/of verwaarlozing van minstens 10 jaar geleden. De feiten kunnen zowel binnen organisaties, verengingen, instituten,… als binnen de privé sfeer hebben plaatsgevonden.

De opdrachten zijn:

 1. Erkenning bieden namens de gemeenschap aan het slachtoffer
 2. Een proces van uitwisseling tussen het slachtoffer en de voorziening/instantie en/of pleger faciliteren
 3. Doorverwijzen naar lotgenotengroepen, hulpverlening en/of justitie
 4. Beleidsadviezen geven

Werkingsprincipes Commissie

Om deze opdrachten goed uit te voeren heeft de Commissie een aantal werkingsprincipes. Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht.

Meer informatie kan u steeds bekomen bij de coördinator en de commissieleden.

 • Vrijwilligheid

Het aanbod van de Commissie is een vrijwillig aanbod. Dit wil zeggen dat je tijdens alle fases van het traject uit het proces kan stappen. Dit geldt voor alle betrokkenen.

 • Vertrouwelijkheid

We geven enkel informatie door waar toestemming voor gegeven is. Alles wat gezegd is blijft binnenskamers.

De dossiers worden anoniem besproken op supervisiemomenten binnen de Commissie. Door ervaringen uit te wisselen kunnen we onze werking bijsturen en een betere ondersteuning bieden.

 • Meervoudige betrokkenheid

De Commissie draagt zorg en heeft respect voor alle partijen. Wat we voor de ene partij doen, doen we ook voor de andere bv. voorbereidende gesprekken, doorverwijzing, zorgzame houding…

 • Transparantie

De Commissie biedt duidelijkheid over haar rol binnen het traject, alsook over de stappen die ze zet in het traject. Ook over wat niet kan wordt gecommuniceerd bv. de Commissie biedt geen therapie, kiest geen partij, veroordeelt niet… Wel luistert de Commissie naar jouw verhaal en wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

 • Steunfiguur

Alle partijen kunnen indien ze dit willen, tijdens de gesprekken, zich laten bijstaan door een steunfiguur. Bij een bemiddeling dienen alle betrokkenen rond de tafel akkoord te zijn met de aanwezigheid van de steunfiguur tijdens het gesprek. Deze kan altijd aanwezig zijn om voor-en nadien steun te verlenen.

 • Geen waarheidsvinding

De Commissie doet niet aan waarheidsvinding. De Commissie neemt jouw verhaal voor waar aan. De Commissie kan geen onderzoek doen naar de feiten. Dit kan enkel justitie. De Commissie kan je uitleg geven over hoe je bij justitie terecht kan.

 • Beroepsgeheim

De Commissie is gebonden door het beroepsgeheim. Enkel wanneer de Commissie inschat dat er acuut gevaar is heeft zij meldingsplicht.

Wat is erkenning?

De Commissie luistert naar uw verhaal, onbevooroordeeld met veel begrip. U vertelt wat goed voelt en wat u wil delen met de Commissie over wat gebeurde, over wat de impact nu is, wat de impact toen was.

De Commissie erkent dat wat gebeurd is niet had mogen gebeuren. Of dat er (anders) op gereageerd had moeten worden.  

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een communicatieproces waarbij de bemiddelaar probeert een veilige ruimte te creëren zodat mensen ruimte krijgen om te praten over iets waarvoor ze in andere omstandigheden geen bemiddelaar nodig hebben. Hierbij wordt ruimte gemaakt om vragen te stellen, te spreken over wat gebeurd is en de gevolgen hiervan.

De betrokkenen kunnen doorheen het proces kiezen voor een directe of indirecte bemiddeling. De onpartijdige derde (de bemiddelaar) wordt door de partijen gemandateerd om dit proces te begeleiden.

Met het oog op de bemiddeling waarbij de bemiddelaar respectvol is naar alle partijen en communiceert de Commissie met alle betrokken partijen. Hierbij communiceert de Commissie enkel over de voorgang van het proces en wat de partijen nodig hebben om in communicatie te gaan. Inhoudelijke boodschappen worden enkel gegeven met toelating van de partijen.

Om te kunnen bemiddelen moet er een bereidheid zijn om boodschappen van elkaar te horen en naar elkaar te luisteren.  Er moet een bereidheid zijn om het proces van uitwisseling te respecteren.  

Samengevat worden volgende vragen gesteld voor u een bemiddeling bij de Commissie start:

 • Is er iets gebeurd dat 10 jaar geleden is en verband houdt met misbruik, geweld en/of verwaarlozing?
 • Ben ik een betrokken partij?
 • Zie ik bemiddeling zitten?
 • Ben ik bereid om naar de andere partij te luisteren?
 • Wat heb ik nodig om me veilig te voelen om te spreken en te luisteren?
 • Zie ik bemiddeling zitten met deze bemiddelaar?