Voor wie we er zijn

Als onafhankelijke commissie zijn we bevoegd om erkenning en bemiddeling te bieden aan slachtoffers en hun nabestaanden. Slachtoffers van geweld, misbruik en/of verwaarlozing dat zowel in de privé sfeer (bv. thuis, bij vrienden, familie…) als in een instelling of organisatie (bv. sportclub, internaat, school…) kan hebben plaatsgevonden.
Op vraag van de slachtoffers kan een bemiddeling gestart worden met:

  • (vermeende) plegers
  • instellingen, voorzieningen, organisaties of verenigingen waar misbruik of geweld heeft plaatsgevonden
  • derden (omstaanders, steunfiguren…)

De Commissie is bevoegd voor feiten van seksueel misbruik, fysiek geweld, psychisch geweld of verwaarlozing. De leeftijd van slachtoffer of (vermeende) pleger op het ogenblik van de feiten heeft geen belang. Op het moment van de aanmelding bij de Commissie, zijn de gepleegde feiten minstens tien jaar geleden. Ze moeten plaatsgevonden hebben in Vlaanderen, inclusief Brussel.

Naast erkenning en bemiddeling met de (vermeende) pleger en/of instelling, kan de Commissie ook doorverwijzen naar hulpverlening, justitie of lotgenoten, als daar vraag naar is.