Andere hulpverlening en informatie

U bent slachtoffer of kent iemand die slachtoffer is geworden van feiten van misbruik, geweld of verwaarlozing.

Voor meer informatie en waar u terecht kan: https://www.slachtofferzorg.be/

Hebt u nood aan een luisterend oor:

Hebt u nood aan psychologische ondersteuning:

https://zorg-en-gezondheid.be/centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg

Soms helpt het om met anderen die vergelijkbare dingen meemaakten te praten: https://www.zelfhulp.be/

Maak je je zorgen over seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen?

Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving:

https://stopitnow.be/

of bel 0800 200 50

Dinsdag 15u-19u

Woensdag 09:30u-12:30u

Vrijdag 12u-15u