Over ons

De Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik werd door de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht. De commissie biedt een antwoord op de aanbevelingen van het experten panel “historisch misbruik” van het Vlaams Parlement. Ze ging van start op 1 december 2014.

Bij decreet van 13 juli 2018 werd de voorheen tijdelijke Erkennings- en Bemiddelingscommissie door het Vlaamse Parlement omgevormd tot een permanente commissie en werd haar mandaat uitgebreid. De Commissie richt zich zowel op slachtoffers van institutioneel geweld (binnen instellingen en voorzieningen) als op slachtoffers binnen de privé sfeer op voorwaarde dat de feiten minstens 10 jaar geleden plaatshadden.

De Commissie werkt momenteel met zeven commissieleden. Zij hebben een expertise op het vlak van bemiddeling en/of kennis van de welzijnssector of de problematiek van misbruik en geweld. De werking wordt ondersteund door een coördinator van het Agentschap Justitie en Handhaving.


Ons rapport

Bekijk hier de PDF