Over ons

De Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik werd door minister Jo Vandeurzen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht. De commissie sluit aan op de aanbevelingen van het expertenpanel “historisch misbruik” van het Vlaams Parlement. Ze ging van start op 1 december 2014.

Bij decreet van 13 juli 2018 – dat nog op een uitvoeringsbesluit wacht – werd de voorheen tijdelijke Erkennings- en Bemiddelingscommissie door het Vlaamse Parlement omgevormd tot een permanente commissie en werd haar mandaat uitgebreid. Verwacht wordt dat het wettelijk kader voor de Commissie in 2020 gefinaliseerd zal worden, zodat de permanente Commissie definitief van start kan gaan. In afwachting daarvan kende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met het Departement Onderwijs en Vorming en het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen, aan Moderator vzw een projectsubsidie toe om de voorlopige Commissie te ondersteunen.

De Commissie besloot de naam Commissie Erkenning & Bemiddeling voor institutioneel misbruik en geweld uit het verleden te gebruiken, omdat die duidelijker is en minder tot verwarring en misverstanden leidt.

De Commissie werkt met zeven commissieleden. Zij hebben een expertise op het vlak van bemiddeling en/of kennis van de welzijnssector of de problematiek van misbruik en geweld. De werking wordt ondersteund door een coördinator.


Ons rapport

Bekijk hier de PDF