Nieuws

oproep voor nieuwe commissieleden

De erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik is op zoek naar bijkomende commissieleden. Momenteel bestaat de commissie uit 7 leden die ervaring hebben in het werken met slachtoffers en plegers van misbruik en waarvan een aantal bemiddelaar zijn. De werking van de commissie is uitgebreid van institutioneel misbruik naar misbruik in de privésfeer. Om meer slachtoffers te kunnen bereiken willen we dan ook graag meer leden aantrekken die mee erkenning willen geven aan het leed van de slachtoffers en, indien ze dat wensen, bemiddeling willen starten.

We zoeken mensen die zich persoonlijk willen engageren en met een open, respectvolle blik kijken naar slachtoffers, plegers en instellingen. Mensen die geëngageerd zijn, discreet, goed kunnen samenwerken en communiceren.

Zich kandidaat stellen kan t.e.m. 31/1/2022 door het kandidaatstellingsformulier, cv en het uittreksel van het strafregister (model 1) te versturen naar:
info@comeb.be met vermelding ‘kandidaatstelling commissielid erkennings-en bemiddelingscommissie’

Of t.a.v. Liesbeth Mellaerts
Erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik
Agentschap Justitie & Handhaving
Koning Albert II-laan 35 bus 5
1030 Brussel